Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajaja-
liiton jäsen

Palkkioperusteet

Yleiset palkkioperusteet määräytyvät asianajajaliiton vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti.

Valtion oikeusapua saavien palkkioperusteet määräytyvät oikeusavun palkkioperusteista säädetyn asetuksen mukaan.

Hinnat euroina, sisältäen arvonlisäveroa 24 %.
1.Neuvottelut
Puhelinneuvottelu 62,00
Neuvottelu toimistolla (1 h) 248,00
Neuvottelu toimistomme ulkopuolella matkaan kuluvine aikoineen (alle 2 h) 496,00
Pitemmät neuvottelut noudattavat ajan suhteessa vastaavaa hinnoittelua
2.Asiakirjojen laadinta
Avioehtosopimus, testamentti alk. 248,00
Lahjakirja ja lahjaveroilmoitus alk. 248,00
Muistio tai pöytäkirja alk. 248,00
Kiinteistön kauppakirja alk. 496,00
Muu kauppa- tai luovutuskirja alk. 248,00
Avioerohakemuksen hoitaminen alk. 372,00
3.Perunkirjoitus
Perunkirjoitus, neuvottelu ja siihen liittyvien asiakirjojen hankkiminen, vähintään 744,00
4.Yhtiöiden ym. perustaminen
  Normaalitapaus, johon sisältyy asiaa koskeva neuvottelu, perustamisasiakirjojen laatiminen, rekisteröinti ja ennakkoilmoitus (ei sisällä rekisteröintimaksua)
Osakeyhtiö alk. 620,00
Avoin tai kommandiittiyhtiö alk. 496,00
5.Yhtiöiden ym. muutokset
Yhtiösopimuksen tai -järjestyksen osittaismuutokset, sisältäen neuvottelun, asiakirjojen laatimisen ja rekisteröimisen (ei sisällä rekisteröintimaksua) alk. 496,00
6.Oikeudenkäyntien hoitaminen
Haastehakemuksen laatiminen ja siihen liittyvät valmistelevat toimet veloitetaan siihen käytetyn ajan mukaan.
  Tuntiveloitus 248,00
Oikeudenkäyntikirjelmä (kuten haastehakemus)
Esiintyminen oikeudessa, sisältäen
  matka-ajan enintään 2 h 620,00
  matka-ajan yli 2 h mutta alle 4 h 992,00
  matka-ajan yli 4 h mutta alle 6 h 1.488,00
7.Asian hoito valitustuomioistuimessa
Edellä kohdassa 6 olevaa soveltaen
8.Valituslupa-asian ja valituksen hoito KKO:ssa
Edellä kohdassa 6 olevaa soveltaen, huomioiden asian vaativuus korottavana tekijänä
9.Muu edustaminen
Edustaminen yhtiökokouksissa, kauppaneuvotteluissa yms. sovelletaan kohdan 6 ohjetta soveltuvin osin